Oferta Laboratorium

Oferta Laboratorium

Kompleksowe badania w zakresie:

 • hałas na stanowiskach pracy, emisja hałasu do środowiska, hałas w pomieszczeniach
 • pyłowe czynniki szkodliwe (frakcja wdychalna pyłu, frakcja respirabilna pyłu, frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej)
 • oświetlenie: elektryczne, w tym oświetlenie  awaryjne,
 • czynniki chemiczne, m. in.: dymy spawalnicze, rozpuszczalniki organiczne w powietrzu, gazy spawalnicze,
 • dobór ochronników słuchu,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • wibracje ogólne i miejscowe,
 • mikroklimat: gorący, zimny, umiarkowany,
 • warunki meteorologiczne,
 • wydatek energetyczny,
 • ocena skuteczności wentylacji,
Koszt badań i pomiarów:
 • koszt badań uzależniony jest od rodzaju badanego czynnika i liczby analiz,
 • koszt badań jest każdorazowo przedstawiany Zleceniodawcy do akceptacji

Laboratorium prowadzi negocjacje cenowe, dla stałych Klientów oferujemy rabaty.

prev next